Yeraz Park

Չոչի մրցույթ 2022

«Երազ» այգում Հայ ծնողների ակումբի նախաձեռնությամբ երրորդ անգամ անցկացվեց ձեւով եւ բովանդակությամբ եզակի՝«Չոչի մրցույթ 2022»-ը, որին մասնակցեցին մայրաքաղաքի եւ Հայաստանի տարբեր մարզերի մինչեւ մեկ տարեկան 64 մանուկներ: